Scenpoesi & pedagogik

Hanna Haag är flerfaldig SM-medaljör i poetry slam - solo och tillsammans med poesikollektivet Det Nya Gardet (Hanna Haag, Josefin Şîlan Karlsson, Saga Löved & Agnes Török). Sedan 2016 har Hanna varit yrkesverksam scenpoet, konferencier och spoken word-pedagog. Hanna håller uppskattade, utmanande och utvecklande workshops i kreativt skrivande, kollektivt skrivande, skrivande för scenen och som verktyg i arbetet med psykisk (o)hälsa. Själv skriver hon allra helst om det som brinner – i samhället, i människan och människor emellan.

Vill du boka Hanna?


Med en auktoritet utan dess like och en närvaro som skär genom glas blir varje ord kristallklart och brinnande. Det går inte att titta någon annanstans, lyssna på något annat. 
- Olivia Bergdahl, Spoken Word på Folkteatern


FRAMTRÄDANDEN & UPPDRAG I URVAL

ORDSPRAK international poetry festival, Reginateatern Uppsala

KULTURTING VGR, En gemensam mötesplats för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv

"DET ÄR LITE MYCKET NU", En nationellt turnerande scenpoetisk teaterföreställning av och med Det Nya Gardet

SPOKEN WORD PÅ FOLKTEATERN X 4, Scenpoetiska framträdanden på Folkteatern Göteborg

DET NYA GARDET TOLKAR LÄROPLANEN, Specialbeställning av Skolverket, skriven för- och framförd vid Samtal skola - en konferensserie för dig som är skolchef, nämndpolitiker, styrelseledamot eller arbetar strategiskt med skolfrågor på förvaltningsnivå

GRAND ÖL&MAT MALMÖ, Gästpoet vid poetry slam 

ORD PÅ LILLA - Borås Stadsteaters spoken word-scen, Konferencier och bokare inom rollen som Projektledare på Borås Stadsteater

Foto: Tobias Walka
Foto: Tobias Walka

WORKSHOPS

Hanna är en uppskattad pedagog, av stora som små och håller workshops för personer i åldrarna 7 år och uppåt. 

När du bokar en workshop med Hanna så får du en workshop med fokus på trygghet, humor, nyfikenhet och kreativitet. Hanna utgår alltid från individens- och gruppens förutsättningar och menar att en lyckad workshop mäts i när deltagare vågat prova något nytt, vågat ställa frågor och vågat vara sig själva. 

För Hanna själv är skrivandet och snackandet ett verktyg för reaktion, reflektion och revolution. Och att ge människor tillgång till språket är att ge dem tillgång till hela sig själva och därigenom våga möta andra - på riktigt. 

Hanna ingår även i Ordkanon - Sveriges första och största förmedling av spoken word och scenpoesi.